När kan jag ta ut min tjänstepension?

Den avgiftsbestämda ålderspensionen betalas tidigast ut från 55 år. Övriga delar av din tjänstepension betalas ut tidigast från 61 år.