När kan jag ta ut min tjänstepension?

Den premiebestämda pensionen betalas tidigast ut från 60 år. Övriga delar av din tjänstepension betalas ut tidigast från 61 år. Om du har rätt till särskild avtalspension (gäller räddningstjänstens utryckningsstyrka) betalas den ut tidigast från 58 års ålder.