För vem gäller PA-KFS09?

Du omfattas av PA-KFS09 om du jobbar på ett kommunalt bolag som är anslutet till Sobona och:

  • är född 1957 eller tidigare eller
  • inte var fullt arbetsför vid övergången till AKAP-KR.