Hur länge betalas PA-KFS09 ut?

Pensionen kan betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid om minst fem år.