Vad händer om jag inte väljer?

Du kan välja försäkringsbolag och sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring) och om du vill ha återbetalningsskydd. Om du inte gör något val, kommer dina pensionspengar att förvaltas i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos KPA Pension.