Kan jag få ut hela pensionen på en gång?

En pensionsförsäkring måste följa lagstiftningen. Därför får den till exempel inte återköpas, det vill säga betalas ut som ett engångsbelopp. Den kan inte heller överlåtas, pantsättas eller belånas. Pensionsförsäkringen är normalt utmätningsfri. Det innebär att den är skyddad mot krav från dina eventuella fordringsägare. Pensionsförsäkringen räknas normalt som giftorättsgods om man inte avtalat annat.