Vad är KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring?

Du överlåter till våra skickliga förvaltare och analytiker att placera sparandet. Samtidigt som det är bekvämt och enkelt, är ditt pensionskapital i trygga händer. Du får en garanterad ränta och därmed garanterad pension. Om vi når en högre avkastning på våra kunders pensionspengar, betalas överskottet ut till dig och de andra försäkringstagarna i form av återbäring.