Vem i min familj kan vara förmånstagare till återbetalningsskyddet ?

Utbetalningen går i följande ordning till Make/maka/sambo. Arvsberättigade barn i första led. Du kan även sätta in andra personer, eller ändra ordningen mellan vilka som ska ha pensionen. Du kan även sätta in barn till nuvarande make/maka/sambo, f d make/maka/sambo samt dennes barn som förmånstagare. Med make jämställs i detta sammanhang registrerad partner.