Vem kan vara förmånstagare till återbetalningsskyddet?

Förmånstagare är den som har rätt att få utbetalning från en försäkring. I första hand är förmånstagen den du är gift eller sambo med, i andra hand ditt/dina barn. Du kan ändra turordningen och välja ditt/dina barn i första hand genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.