Vad ingår i pensionsförsäkringen?

Pensionskapitalet som skapas i försäkringen betalas ut till dig som ålderspension. I försäkringen finns även ett återbetalningsskydd. Det innebär att den du är gift med, din sambo eller dina barn – alltså dina förmånstagare – får dina pensionspengar när du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas pengarna ut till förmånstagaren under fem års tid. Om du har börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du inga barn och lever själv bör du ta bort återbetalningsskyddet. Då får du ta del av arvsvinster som på sikt ger dig lite mer pengar till din egen pension.