Vad ingår i pensionsförsäkringen?

Pensionskapitalet som skapas i försäkringen betalas ut till dig som ålderspension. I försäkringen finns även ett återbetalningsskydd. Det innebär att om du avlider betalas pensionskapitalet ut till dina efterlevande. Vill du inte ha återbetalningsskyddet kan du ta bort det, antingen direkt när du tecknar försäkringen eller senare. I så fall blir i stället din egen ålderspension lite högre.