Vilka förvaltningsformer kan jag välja mellan?

Du kan antingen låta oss sköta placeringen. Då väljer du KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring. Eller också bestämmer du själv hur pengarna placeras. Då väljer du KPA Privat Fondförsäkring.