Är tjänstepensionssparande avdragsgillt i deklarationen?

Tjänstepensionen är en förmån som du som anställd får av din arbetsgivare. Premien är inte avdragsgill i din självdeklaration.