Hur beskattas mina pengar den dag jag tar ut dem?

Din pensions beskattas som inkomst av tjänst.