Hur länge betalas min tjänstepension ut?

Pensionen kan betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid om tre år.