När kan jag ta ut min tjänstepension?

Den individuella delen kan lyftas tidigast från 61 års ålder.