Är du missnöjd eller har du klagomål?

Vänd dig i första hand till vår kundservice på 0771-650 500 eller via post till KPA Pension, 106 85 Stockholm, så får du hjälp att klara ut ärendet eller information om hur du kan gå vidare med ditt klagomål.