För vem gäller AKAP-KR?

De flesta som jobbar inom kommun, region och kommunala bolag har från och med 2023 tjänstepensionen AKAP-KR.