Hur mycket betalar arbetsgivaren in till tjänstepensionen KAP-KL?

Varje år, från det att du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din inkomst till din premiebestämda pension. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.