Varför har jag fått ett välkomstbrev från KPA Pension?

Du har fått ett välkomstbrev för att du arbetar, eller har arbetat, hos en arbetsgivare inom kommun och region som har valt att vi ska ta hand om de anställdas tjänstepensioner. Eller så har du själv gjort ett aktivt val för din tjänstepension.