Återbetalningsskydd

Betyder att allt eller en del av det sparade beloppet i en pensions- eller kapitalförsäkring betalas ut till förmånstagare, om den försäkrade dör och därmed inte hunnit få någon eller alla utbetalningar. Om man inte har återbetalningsskydd blir den egna pensionen något högre.