Avgiftsbestämd ålderspension

En del av tjänstepensionen. Varje år betalar din arbetsgivare in pengar motsvarande en viss del av din lön till en pensionsförsäkring åt dig. Om du är kommun- och landstingsanställd får du själv välja var dessa pengar ska placeras. Hur stor den avgiftsbestämda ålderspension blir beror på hur mycket som sparats, vilken avkastning du fått på ditt sparande och hur stora avgifter du betalat.

)