Basbelopp

Ett belopp som bestäms varje år av regeringen. Det finns flera typer av basbelopp. De används bland annat för att beräkna pensioner. Se även prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.