Dödsbo

Juridisk person i vilken kvarlåtenskapen (den avlidnes tillgångar) ingår.