Förvalsalternativet

Vi är förvalsalternativet för kommun- och landstingsanställdas tjänstepension. Det innebär att din tjänstepension placeras hos oss om du inte aktivt väljer något annat. Det är fack och arbetsgivare som kommit överens om detta.