Pensionsbelopp

Den summa som du som pensionär får utbetalad varje månad.