Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Kollektivavtal om livförsäkring för anställda inom den kommunala sektorn. Utbetalning görs med ett engångsbelopp till den anställdes efterlevande enligt vissa villkor. Beloppets storlek beror på arbetstagarens sysselsättningsgrad, ålder vid dödsfallet samt vilka personer som finns i kretsen av efterlevande.

LÄS MER: Skydd för efterlevande – en trygghet för din familj