Totalavkastning

Värdeförändringen på de tillgångar som vi förvaltar inom traditionell pensionsförsäkring.