Uppskjutet uttag

Innebär att du tar ut ålderspensionen vid en senare tidpunkt än din avtalade pensionsålder. Ett uppskjutet uttag gör att pensionsbeloppet per månad blir högre.