Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är en ambitiös agenda som världens länder antagit. Den finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.