AKAP-KR

De flesta som jobbar inom kommun, region och kommunala bolag har från och med 2023 tjänstepensionen AKAP-KR. Avtalet har förhandlats fram av arbetsgivarna och facken.