Allmän pension

Pension som man har rätt till enligt lag. Den allmänna pensionen bygger på hur mycket du haft i livsinkomst fram tills du går i pension. För de flesta består pensionen av två delar, inkomstpension och premiepension, men den innehåller även ett grundskydd som kallas garantipension. Den nya pensionen gäller fullt ut för den som är född 1954 eller senare. För den som är född innan 1938 gäller det äldre ATP-systemet. Är man född 1938-1953 omfattas man till olika delar av såväl det nya som det äldre pensionssystemet.