Förtida uttag

Innebär att du börjar ta ut ålderspensionen innan din avtalade pensionsålder.