Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet fungerar bland annat som gräns och intjänandetak inom flera tjänstepensionsavtal, till exempel inom AKAP-KR, KAP-KL och PFA. Inkomstbasbeloppet används också för att bestämma intjänandetaket för allmän pension.