Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser som orsakas av en organisation, händelse eller produkt. Koldioxidavtryck uttrycks ofta i termer av den mängd koldioxid, eller dess motsvarighet i andra växthusgaser som släpps ut.