Opće informacije o penziji na bosanskom jeziku

Dobro došli u našu višejezičnu službu za klijente. Želimo svima pružati mogućnost da se upoznaju sa proizvodima i uslugama koje nude KPA Pension i Folksam, to stvara sigurnost u svakodnevnici naših klijenata. A za nas je bitno da vam možemo pomoći.

Javite se na broj 0771-58 59 01 pa ćemo vam pomoći u vezi općih pitanja o penziji.

U vezi pitanja koja se odnose na baš vašu osobnu penziju iz radnog odnosa dobićete najbolju pomoć od službe za klijente KPA Pension na tel. 0771-650 500. Tamo su odgovore na pitanja na švedskom ili engelskom jeziku.

Relevantni linkovi 

Informacije o penziji na bosanskom jeziku