Opće obavijesti o mirovini na hrvatskom jeziku

Dobro došli u naš višejezični odjel za klijente. Želimo svima pružati mogućnost da se upoznaju sa proizvodima i uslugama koje nude KPA Pension i Folksam, to stvara sigurnost u svakodnevnici naših klijenata. A za nas je bitno da vam možemo pomoći.

Javite se na broj 0771-58 59 05 pa ćemo vam pomoći glede općih pitanja o mirovini.

U vezi pitanja koja se odnose na baš vašu osobnu mirovinu iz radnog odnosa dobićete najbolju pomoć od odjela za klijente KPA Pension na tel. 0771-650 500. Tamo su odgovore na pitanja na švedskom ili engelskom jeziku.

Relevantni linkovi 

Obavijesti o mirovini na hrvatskom jeziku