Opšte informacije o penziji na sprskom jeziku

Dobro došli u našu višejezičku službu za klijente. Želimo svima pružati mogućnost da se upoznaju sa proizvodima i uslugama koje nude KPA Pension i Folksam, to stvara sigurnost u svakodnevnici naših klijenata. A za nas je važno da vam možemo pomoći.

Javite se na broj 0771-58 59 10 pa ćemo vam pomoći u vezi opštih pitanja o penziji. 

U vezi pitanja koja se odnose na baš vašu ličnu penziju iz radnog odnosa dobićete najbolju pomoć od službe za klijente KPA Pension na tel. 0771-650 500. Tamo su odgovore na pitanja na švedskom ili engelskom jeziku.

Relevantni linkovi 

Informacije o penziji na srpskom jeziku