Ändrade anslutningsvillkor för PFA, KAP-KL och AKAP-KL

Från och med 1 januari 2021 införs ändringar i anslutningsvillkoren.

Anslutningsvillkoren reglerar vad som gäller för de försäkringsbolag som är valbara för avgiftsbestämd ålderspension.

Dessa är de viktigaste ändringarna: 

  • Det årliga Värdebeskedet namnändras till Årsbesked.
  • En ny bestämmelse innebär att arbetstagaren i samband med uttag av pension ska informeras om för- och nackdelar med återbetalningsskydd.
  • Pensionsprognosen i årsbeskedet ska redovisa de belopp som gäller vid uttag från och med 65 års ålder respektive uppnådd LAS-ålder (idag gäller motsvarande från och med 65 respektive 67 års ålder).
  • Pensionskapital kommer att kunna flyttas till en befintlig tjänstepensionsförsäkring inom avtalsområdet (idag gäller att en ny tjänstepensionsförsäkring tecknas).
  • Försäkringsbolag har rätt att neka flytt av pensionskapital om utbetalning ska påbörjas inom en månad (idag gäller tre månader).