Vi hjälper till med beräkning och prognoser av pensionsskulden

Tjänstepensioner utgör idag en stor del av personalkostnaderna. Vi har lång erfarenhet av att beräkna pensionsskulder och pensionskostnader. Med våra tjänster kan ni få hjälp med budget- och bokslutsarbetet. Vi erbjuder bokslutsberäkningar och utför prognoser, simuleringar och analyser av era pensionskostnader. Vi har dessutom verktygen för att ni själva ska kunna arbeta fram strategier för att möta framtida pensionskostnader.