Vi hjälper dig med den kommunala pensionsskulden

Tjänstepensioner utgör idag en stor del av personalkostnaderna. Vi har lång erfarenhet av att beräkna pensionsskulder och pensionskostnader. Med våra tjänster kan ni få hjälp med budget- och bokslutsarbetet. Vi erbjuder bokslutsberäkningar och utför prognoser, simuleringar och analyser av era pensionskostnader. Vi har dessutom verktygen för att ni själva ska kunna arbeta fram strategier för att möta framtida pensionskostnader.

Pensionsskuld och pensionskostnad

Inför ert budgetarbete gör vi prognoser av pensionsskuld, utbetalningar och pensionskostnader. Prognoserna sträcker sig upp till fem år framåt i tiden.

Premieprognos utan extra kostnad

Premieprognoserna ingår utan extra kostnad i pensionskostnadsberäkningen som görs för de arbetsgivare som har beställt en pensionsskuldsberäkning.

Långtidsprognoser för de kommande 40 åren

Vi kan ta fram 40-åriga långtidsprognoser som visar vad pensionerna kommer att kosta över längre tid genom att analysera pensionsskulden.

Vad är pensionsskuld?

En gång i framtiden ska den anställde få ut pengar i form av en kommunal pension. Det har arbetsgivaren lovat i pensionsavtalet. Pensionsskulden är den sammanlagda skuld för pensioner som arbetsgivaren har till sina anställda.

För kommuner, kommunalförbund och regioner sker beräkningen enligt den metod som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), RIPS07. Beräkningen följer även de rekommendationer och anvisningar som Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger ut.

Pensionsskuldsberäkningen för kommunala företag sker enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelser och de föreskrifter som Finansinspektionen ger.

applen.jpg

Har ni tecknat er för överskottsfond?

De arbetsgivare som i försäkringsavtal om tryggande av förmånsbestämd pension med KPA Pensionsförsäkring har avtalat om överskottsfond får årligen ett värdebesked som visar hur överskottsfonden har utvecklats.

Kalkylera pensionskostnad för förtroendevalda

När förtroendevalda går i pension ökar ofta pensionskostnad och skuld samtidigt kraftigt. Det hjälper vi er att kalkylera för verksamheten.

Matchningsanalys - använd pensionsfonden rätt

Genom vår matchningsanalys minskar ni riskerna med förvaltningen och kan sälja av aktier i rätt tid och få pengar att betala de framtida pensionerna.

IAS19/RR29 - Beräkningar för noterade företag

Vi har bred erfarenhet av beräkningar av kommunala pensionsutfästelser enligt IAS19/RR29, och även av pensionsplaner som finns i andra sektorer.