KPA Pension del i temaobligation från Världsbanken

Världsbanken har emitterat en hållbar temaobligation med fokus på hälsa och jämställdhet som är två av de sex mål KPA Pension har valt av FN:s 17 globala mål. Det här är en del av Världsbankens strategi för att belysa projekt och program som fokuserar på jämställdhet och hälsa, och visar hur COVID-19 oproportionerligt påverkar kvinnor.

Transaktionen omfattade två obligationer med 5-årig löptid om SEK 1,75 miljarder och NOK 2 miljarder. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) arrangerade transaktionerna och KPA Pensions investering uppgick till SEK 40 miljoner.

Investerare i obligationerna var även Folksam, Svenska kyrkan, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Kapitalförvaltning, Nordea Kapitalförvaltning, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, SEB Företagsobligationsfond Hållbar, SPP/Storebrand, Swedbank Robur och Telia Company.