Ny rutin för att godkänna pensioner

Du som har Pensionshjälpen kommer att godkänna pensioner i Nya KPA Direkt för era arbetstagare från och med den 1 september i år.

Här har vi sammanställt vanliga frågor och bra länkar som du kan behöva.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor. Du når oss på telefon 08-665 05 70 eller via e-post pensionshjalpen@kpa.se, eller hör av dig till din kundkontakt.

 

Frågor och Svar

Varför måste vi själva godkänna pensioner?

Som arbetsgivare har ni beslutanderätten för den anställdes pension. Till skillnad från tidigare då ni beslutade om pensionen genom att skicka ut /pensionsbrev godkänner ni nu pensionen via Nya KPA Direkt.

Vi har inte varit ansvariga för att godkänna pensioner tidigare, varför ska vi göra det nu?

Det formella godkännandet har alltid legat på er som arbetsgivare. Skillnaden nu är att ni gör godkännandet i Nya KPA Direkt, som är ett användarvänligt verktyg för administration av pensioner. Tidigare gjorde ni er kontroll när ni fick pensionsbrevet. Nu görs samma kontroll av er innan pensionsbrevet skickas, det vill säga när ni godkänner pensionen i Nya KPA Direkt.

Vad är fördelen med Pensionshjälpen om vi ändå ska godkänna pensionerna själva?

Att godkänna pensioner är en liten del av det KPA Pension gjort. Vi fortsätter att bevaka, beräkna och kontrollera samt har kontakt med den anställde. Kontakta gärna er kundansvarig om du har ytterligare funderingar.

Vad innebär det att godkänna pensioner?

Du loggar in i Nya KPA Direkt och godkänner den beräknade pensionen. (Precis som tidigare kommer vi sammanställa och kontrollera underlag samt beräkna pensionen.)

Vad är det för kontroller ni gör?

Vi beräknar pensionen och kontrollerar pensionen precis som tidigare. Vi kontrollerar att ansökan inkommit. Vi skickar utredningsbrev till arbetstagaren och ställer eventuella förfrågningar för att säkerställa att samtliga pensionsgrundande anställningsuppgifter finns med i beräkningen. Vi kontrollerar att löner som ska vara med i beräkningen finns inrapporterade. Arbetsgivaren är fortfarande ansvarig för att korrekta grunduppgifter har rapporterats. Ni som arbetsgivare är också fortsatt ansvariga för att kontrollera att avgång har skett.

Hur godkänner man pensioner egentligen?

Det är enkelt att godkänna pensioner. Titta gärna på vår instruktionsfilm.

I slutet av instruktionsfilmen sägs det att pensionsbeslutet (f.d. pensionsbrevet) skickas till arbetsgivaren. I dagsläget skickas pensionsbrevet i 2 ex. av er (ett till oss och ett till arbetstagaren). Hur blir det framöver?

Det kommer att fortsätta enligt tidigare överenskommelse. Vissa arbetsgivare har valt att få pensionsbeslutet skickat till sig i två exemplar, andra arbetsgivare har valt att pensionsbeslutet skickas i ett exemplar till arbetstagaren och ett exemplar till arbetsgivaren.

Hittills har den anställde skickat in blankett till KPA Pension om att gå i pension. Ska detta fortgå eller behövs detta inte längre? Hos oss lämnar den anställde även in en uppsägning för att vi ska avsluta dem i lönesystemet. Är det vi som ska registrera det i Nya KPA Direkt när personen ska gå i pension?

Ansökningsblanketten fungerar som tidigare. KPA skickar ut ansökningsblanketten till arbetstagaren. När arbetstagaren skickar tillbaka blanketten till KPA Pension ska denna också vara påskriven av arbetsgivaren.

Vem ansvarar för att kontrollera hur livräntan ska utbetalas? 

Ansvaret ligger hos arbetsgivaren att kontrollera med arbetstagaren om hur arbetstagaren vill ha sin utbetalning, dvs. engångsbelopp eller månadsbelopp. KPA räknar enligt avtalet engångsbelopp om månadsbeloppet är under gränsvärdet. 

Vad gör jag om arbetstagaren vill få livräntan utbetald som månadsbelopp? 

Då behöver ni meddela det till oss (KPA/Pensionshjälpen).

Får jag information om det finns pensioner att godkänna?

Initialt kommer vi skicka en påminnelse via e-post till er när det finns pensioner att godkänna.