Övergång från PA-KFS 09 till AKAP-KR

Vid årsskiftet var det dags för företag med PA-KFS 09 att gå över till AKAP-KR. Allt viktigt som har med övergången att göra har vi samlat här. 

Har ni detta på plats?

Har ni inte redan gjort det behöver ni göra det snarast. Kontakta oss via arbetsgivare@kpa.se eller 0771-650 020 om ni saknar avtal för undertecknande.

När ni tecknat avtal ser vi till att ni får rätt behörighet till administrationsverktyget Nya KPA Direkt. 

Eftersom ni byter till AKAP-KR kan er nuvarande leverantör av lönesystem behöva göra anpassningar till filformaten i det nya avtalet, Filbeskrivning 3.0 (AKAP-KR). Därför är det viktigt att ni förbereder dem om förändringarna i god tid.

Viktig information om övergången till AKAP-KR

Från och med 1 januari 2023 omfattas merparten av era anställda inom PA-KFS09 av pensionsavtalet AKAP-KR. 

Kriterier för vilka arbetstagare som gick över till AKAP-KR:

  • är född 1958-01-01 eller senare och
  • inte är anställd inom PA-KFS 09 Trafik och
  • inte är markerad som arbetsoförmögen på grund av sjukdom från och med dag 91 och
  • premieavsättning finns för december 2022, d.v.s. ålderspensionspremie och/eller premie för efterlevandepension är registrerad eller kopierad under angiven period. 

De anställningar som vi inte avslutar är arbetstagare som vi vet säkert kommer att vara kvar i PA-KFS 09. Dessa arbetstagare ska du rapportera i PV Extranät, även framöver.

Delårsrapportering av arbetstagare på AKAP-KR

Vi rekommenderar att ni delårsrapporterar (rapporterar grunduppgifter) varannan månad. Det är uppgifter om namn, personnummer och överenskommen lön för de anställda som har övergått till AKAP-KR som ska rapporteras. Överenskommen lön rapporteras per 2023-01-01 eller från den tidpunkt de anställs. Delårsrapportering är viktig för att vi ska veta vilka arbetstagaren som ska ha möjlighet att välja försäkringsbolag för sin tjänstepension.

I AKAP-KR rapporterar man halvårsvis. 1 juli – 11 augusti görs första halvårsrapporteringen för AKAP-KR. Det innebär att löner för januari-juni AKAP-KR ska rapporteras i Nya KPA Direkt.

I början av september får ni fakturan för ordinarie premier i AKAP-KR för Q1 2023.

I början av december fakturerar vi ordinarie premier i AKAP-KR för Q2 2023.

Har du frågor? 

Kontakta oss på 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se så hjälper vi dig.