Frågor och svar PA-KFS 09

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från er som gått över till AKAP-KR. Nedan hittar du frågor och svar om bland annat rapportering av sjuka, fakturering och förmånsbestämd pension.

Hittar du inte det du söker i vår FAQ är du välkommen att kontakta oss på 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se. Vi hjälper dig!

Välj kategori:

Sjuka

De arbetstagare som var sjuka dag 1-90 vid årsskiftet 2022/2023 kvarstår inom PA-KFS 09 tills de är friska. Eftersom Pensionsvalet inte visste vilka arbetstagare hos er som var friska eller sjuka (dag 1-90) vid årsskiftet  avslutades dessa av oss i mitten av januari 2023. De individer som var sjuka (dag 1-90) vid årsskiftet måste alltså därefter nyanmälas av er på PV Extranät för att de skall kvarstå i PA-KFS 09. 

Från och med 2023-01-20 kan du som arbetsgivare nyanmäla de som var sjuka (sjukdag 1-90) över årsskiftet 2022/2023. Dessa sjuka (sjukdag 1-90) ska rapporteras som ett nyinträde från och med 1 januari 2023 med löneuppgifter från och med den 1 januari 2023 i PV Extranät.

Så länge en arbetstagare är sjuk får hen inte läggas över på AKAP-KR utan ska kvarstå i PA-KFS 09.

När arbetstagaren tillfrisknat ska hen avgångsrapporteras i PV Extranät vid nästa rapporteringstillfälle. Sedan ska ni rapportera in arbetstagaren i Nya KPA Direkt på avtalet AKAP-KR från och med första friskdagen.

Observera! De arbetstagare som var sjuka sedan mer än 90 dagar tillbaka vid årsskiftet omfattas inte av ovan om nyinträde.

De arbetstagare som var sjuka dag 91 och tills vidare vid årsskiftet 2022/2023 kvarstår inom PA-KFS09 tills att de är friska. Dessa avslutades därför inte av oss i mitten av januari 2023.

Långtidssjuka går över till AKAP-KR vid full arbetsförhet från första friskdagen.

Rapportering

För att rapportera en löneväxlingspremie måste du som arbetsgivare teckna ett särskilt avtal om löneväxling med Pensionsvalet. För den löneväxlade premien kan den anställde göra ett separat val av försäkringsbolag. Läs mer om löneväxling på pensionsvalet.se eller på Entrésidan under hjälpmedel.

Bonuspremie används för att göra en extra avsättning till den avgiftsbestämda tjänstepensionen. Bonuspremien förmedlas till samma val av försäkringsbolag som för den ordinarie premien. Läs mer om bonuspremie på Entrésidan under hjälpmedel.

1 juli – 11 augusti görs första halvårsrapporteringen för AKAP-KR. Det innebär att löner för januari-juni ska rapporteras för AKAP-KR i Nya KPA Direkt.

Arbetstagare som slutade före 1 mars skall halvårsrapporteras (i juli-augusti 2023) i enlighet med AKAP-KR. Detta för att arbetstagaren ska få avsättning till sin pension för de månader som arbetstagaren arbetade under 2023.

Nyanställda efter 2023 kommer in på arbetsgivarens aktuella pensionsplan, AKAP-KR.

Alla nyanställda efter 2023-01 ska in på AKAP-KR.

PA-KFS 09 Trafik ska fortfarande in på PA-KFS 09 Trafik, inte AKAP-KR.

En kommun- eller regionanställd har rätt att under vissa förutsättningar kvarstå i KAP-KL istället för att omfattas av AKAP-KR även om hen påbörjar en anställning i ett f.d. PA-KFS företag.

Från och med 1 januari 2023 ersätter familjeskydd AKAP-KL efterlevandepension PA-KFS 09. Läs med om familjeskydd på kpa.se/efterlevandeskydd. En anställd som kvarstår i PA-KFS 09 omfattas fortsatt av efterlevandepension PA-KFS09.

Ni bevakar och anmäler avliden arbetstagare genom inloggning i Nya KPA Direkt. När ni har fyllt i arbetsgivarintyg på Nya KPA Direkt skickar vi ut instruktion med inloggningsuppgifter till dödsboet för deras inloggning till Mina Sidor där de gör sin ansökan om ersättning till efterlevande. Denna anmälan gäller för TGL-KL, familjeskydd AKAP-KL eller efterlevandepension PA-KFS09.

Familjeskydd AKAP-KL och TGL-KL faktureras årsvis i procent av en årslönesumma. Årslönesumma är total pensionsgrundande lön för arbetsgivarens alla anställdas för föregående år. 

För 2023 faktureras:

  • TGL-KL den 2 mars 2023 med årslönesumma för 2022
  • familjeskyddet den 1 september med årslönesumma för 2022

Frågor som kan komma från anställda

Ja, det man har valt för PA-KFS 09 följer inte automatiskt med till AKAP-KR.

När arbetsgivaren har rapporterat in en anställd i Nya KPA Direkt skickar Pensionsvalet ut valinformation till arbetstagaren. Till exempel: om ni rapporterar enligt vår instruktion för delårsrapportering i mars så skickar Pensionsvalet ut valinformation till arbetstagaren i början av april.

Första premien för AKAP-KR förmedlas i slutet av september 2023. Om arbetstagaren vill välja försäkringsgivare är det viktigt att valet görs i valtjänsten på pensionsvalet.se senast den 24:e september. Den som inte väljer någon försäkringsgivare får sin tjänstepension placerad hos oss på KPA (traditionell förvaltning med återbetalningsskydd).

Valinformation skickas den tredje bankdagen i månaden efter att en individ nyanmälts till AKAP-KR. För exakt datum se kalenderhändelser på Entrésidan. Har du tidigare haft en anställning inom kommun/region och fått valinformation de senaste två åren får du inte någon ytterligare information. Du kan logga in och göra ett val av försäkringsbolag i Pensionsvalets valtjänst. 

Hen väljer försäkringsbolag genom att logga in med Bank-id på pensionsvalet.se i Pensionsvalets valtjänst Välj försäkringsbolag för din tjänstepension.

Den anställde kan logga in med Bank-id på pensionsvalet.se och se informationen under tjänsten Se din premieinformation.

Den anställde kan logga in med Bank-id på pensionsvalet.se och flytta kapital under tjänsten Flytta redan intjänade pensionspengar. (Observera! Flytt av tidigare intjänat kapital inom PA-KFS 09 sker enligt nuvarande flyttrutin för PA-KFS 09.)

Förmånsbestämd ålderspension

Om ett PA-KFS 09 företag anställer en individ efter 2023 kan man behöva betala tilläggsavgifter enligt AKAP-KR men även att trygga en förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL.

Tilläggsavgifter/övergångspremier

Tilläggsavgifter/övergångspremier beräknas, faktureras och förmedlas årsvis i mars i efterskott. För PA-KFS 09-anställda som går över till AKAP-KR under 2023 faktureras och förmedlas pensionsavgifter i mars 2024.

Den förmedlas till samma valbara försäkringsbolag som arbetstagaren valt för sin ordinarie premie inom AKAP-KR.

KPA Pension har uppgifter om era anställda har rätt till tilläggsavgifter.

Arbetstagare som idag har övergångspremier inom PA-KFS 09 behåller rätten till dessa vid övergång till AKAP-KR. De premier som gäller inom AKAP-KR för individer som tidigare omfattats av PA-KFS 09 framgår av tabellen nedan med tilläggsavgifter. I tabellen framgår att även födda 1977-1985 har rätt till tilläggsavgift på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. I praktiken gäller det dock endast födda 1977-1979 eftersom födda 1980 och senare inte hade rätt till övergångspremie på den lönedelen i PA-KFS 09.

Födelseår
Tilläggsavgift, % t.o.m. 7,5 IBB

Tilläggsavgift, % över 7,5 IBB
1958 1,2 9,5
1959 1,1 9
1960 1,0 8,5
1961 0,9 8
1962 0,8 7,5
1963 0,7 7
1964 0,6 6,5
1965 0,5 6
1966 0,4 5,5
1967 0,3 5
1968 0,2 4,5
1969 0,1 4
1970 - 3,5
1971 - 3
1972 - 2,5
1973 - 2
1974-1975 - 1,5
1976 - 1
1977-1985 - 0,5

Arbetstagare med rätt till övergångspremier enligt PA-KFS 09 som avslutade sin anställning under fjärde kvartalet 2022, och som återkom till samma arbetsgivare under första kvartalet 2023, har rätt till de tilläggsavgifter som framgår av AKAP-KR.