Hur hanteras det rent praktiskt för arbetstagare som är sjuka dag 1-90?

Från och med 2023-01-20 kan du som arbetsgivare nyanmäla de som var sjuka (sjukdag 1-90) över årsskiftet 2022/2023. Dessa sjuka (sjukdag 1-90) ska rapporteras som ett nyinträde från och med 1 januari 2023 med löneuppgifter från och med den 1 januari 2023 i PV Extranät.

Så länge en arbetstagare är sjuk får hen inte läggas över på AKAP-KR utan ska kvarstå i PA-KFS 09.

När arbetstagaren tillfrisknat ska hen avgångsrapporteras i PV Extranät vid nästa rapporteringstillfälle. Sedan ska ni rapportera in arbetstagaren i Nya KPA Direkt på avtalet AKAP-KR från och med första friskdagen.

Observera! De arbetstagare som var sjuka sedan mer än 90 dagar tillbaka vid årsskiftet omfattas inte av ovan om nyinträde.