Behörighetsanmälan

För att kunna arbeta i Nya KPA Direkt behöver du ha behörighet till verktyget.

Du som är arbetsgivarkund hanterar era behörigheter via en självbetjäningstjänst i Nya KPA Direkt. Det är en utsedd person hos er, med rollen administratör, som kan registrera, ändra och inaktivera era användare. På så sätt blir det en effektiv hantering utan fördröjningar. Administratörsrollen gäller för er som har avtal om pensionsadministration hos KPA Pension. 

Är du ny användare? Kontakta er administratör så får du hjälp att aktivera din behörighet!  

Saknar ni administratör?

Har ni inte anmält till oss vem hos er som ska vara administratör? Fyll i och skicka in denna Anmälan av administratör, så ordnar vi det. Observera att om det endast gäller att få behörighet för att se fakturaunderlag eller rapportera årslöner räcker det med en behörighetsanmälan för faktura/rapport (se ovan).

Behörighet för att endast se fakturaunderlag eller rapportera årslöner

Ni som endast ska se fakturaunderlag eller rapportera årslöner behöver ingen administratör. Den som ska hantera det i Nya KPA Direkt skaffar behörighet genom att fylla i och skickar in den här behörighetsanmälan (för faktura/rapport).

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om behörighetstjänsten eller hur du fyller i blanketten – kontakta oss via e-post: arbetsgivare@kpa.se

Vanliga frågor och svar om behörighet

Vad innebär det att vara administratör?

Att ha rollen administratör i Nya KPA Direkt innebär att man administrerar och tilldelar nya behörigheter för de kunder man fått ansvar för av arbetsgivaren.

Hur anmäler vi en administratör?

Fyll i den här behörighetsblanketten och ange den person hos er som ska vara ansvarig för att administrera era användare. På blanketten anger ni vilka kunder administratören ska ansvara för. En blankett fylls i per administratör. (Blanketten finns också på entrésidan i inloggat läge under Broschyrer och blanketter. )

Den ifyllda blanketten skickas till arbetsgivare@kpa.se eller med vanlig post till: KPA Pension, Kundmöte arbetsgivare, 106 85 Stockholm