Säga upp avtal med KPA Pension

Här kan arbetsgivare som är medlem i Sobona eller Fastigo säga upp sitt avtal med KPA Pension. Här kan även medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation säga upp försäkringsavtalet TGL-KL.

Har du frågor kring uppsägningen - kontakta arbetsgivare@kpa.se. Vid frågor om  produkterna TGL-KL eller familjeskydd, kontakta riskformaner@kpa.se.

Uppgifter om arbetsgivaren

Vilka avtal vill ni säga upp?
Har ni sagt upp medlemskapet i Sobona?

Om sjuka och äldre ska kvarstå - bifoga godkännande från Pensionsnämnden nedan. (Tillåtna filer är pdf, jpg och png. Maximal filstorlek 20 MB.)

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Övrig information

Pensionsnämnden för KAP-KL/AKAP-KR

Om sjuka och äldre ska kvarstå efter uppsägningen måste ett godkännande om det begäras från Pensionsnämnden: Pensionsnämnden, Sveriges Kommuner och Regioner, 118 82 Stockholm.