dagis2-toppbild.jpg

Särskild avtalspension för anställda inom räddnings- tjänsten

Parterna har en principöverenskommelse om att se över villkoren för särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten. Till dess parterna är överens om en ny reglering gäller KAP-KLs bestämmelser även för arbetstagare som omfattas av AKAP-KL.

En anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till R-SAP om han eller hon:

  • Slutar på egen begäran tidigast från och med månaden efter fyllda 58 år och
  • har tillhört räddningstjänsten i minst 30 år varav 25 i utryckningsstyrka 

Så räknas särskild avtalspension

Pensionen uppgår till 73,5 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp. I skikten 7,5–20 och 20–30 inkomstbasbelopp är pensionsnivåerna desamma som för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, tabellen du hittar här.

Utbetalning av pension och samordning med förvärvsinkomst

Pensionen betalas ut längst till och med månaden innan den anställda fyller 65 år. Pensionen ska minskas med 73,5 procent av den anställdas förvärvsinkomst om den uppgår till minst 24 procent av prisbasbeloppet det aktuella året. Pensionen ska dock inte minskas med den inkomst som följer av arbete som den anställda hade innan han eller hon lämnade in ansökan om pension.

Omräkning av pensionen

Pensionen räknas om med prisbasbeloppets förändring.

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Kontakta er kundansvarig eller en av våra kundkontakter så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till  våra seniorkonsulter.