Förmånsbestämd ålderspension

För att tjäna in förmånsbestämd ålderspension krävs att den anställda har en pensionsgrundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp under ett visst kalenderår i anställningen. Pensionsunderlaget måste också vara mer än 7,5 inkomstbasbelopp vid beräkningstidpunkten.

Pensionsunderlag

Pensionsunderlaget räknas som medelvärdet på de fem högsta pensionsgrundande lönerna under de sju år som kommer närmast innan året före beräkningsåret.   

Pensionsgrundande tid och tidsfaktor

Den anställda kan tillgodoräkna sig pensionsgrundande tid från och med månaden efter 28-årsmånaden och längst till och med 65 års ålder. För att få hel pension krävs sammanlagt 30 år. Om en anställd går i pension innan 65, men tidigast från och med 61 års ålder, räknas återstående tid fram till 65 års ålder som pensionsgrundande tid.

Så räknas pensionen ut 

Förmånsbestämd ålderspension uppgår till det nedan angivna procenttalet av pensionsunderlaget multiplicerad med tidsfaktorn.

Pensionsnivå i procent av pensionsunderlaget från 65 år
Födelseår7,5-20 inkomstbasbelopp20-30 inkomstbasbelopp
- 1946 62,50 31,25
1947 62,14 31,07
1948 61,79 30,89
1949 61,43 30,71
1950 61,07 30,54
1951 60,71 30,36
1952 60,36 30,18
1953 60,00 30,00
1954 59,64 29,82
1955 59,29 29,64
1956 58,93 29,46
1957 58,57 29,29
1958 58,21 29,11
1959 57,86 28,93
1960 57,50 28,75
1961 57,14 28,57
1962 56,79 28,39
1963 56,43 28,21
1964 56,07 28,04
1965 55,71 27,86
1966 55,36 27,68
1967- 55,00 27,50

Oantastbar pension

Pensionen är garanterad att aldrig bli lägre än den del som har tjänats in vid någon tidigare tidpunkt.

Utbetalning av pensionen

Den anställda kan tidigast få pensionen utbetald från och med 61-årsmånaden och senast från och med månaden efter 67-årsmånaden. Om ni kommit överens om att den anställda får fortsätta arbeta efter 67-årsmånaden kan utbetalningen flyttas fram ytterligare. Om pensionen börjar betalas ut före eller efter 65-årsmånaden, minskar respektive ökar den med 0,4 procent för varje månad som den betalas ut i förtid eller skjuts upp. 

Omräkning av pensionen

Vid varje årsskifte räknas pensionen om med prisbasbeloppets förändring.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.

Relaterade artiklar