Avgiftsbestämd ålderspension AKAP-KR

Den anställda börjar tjäna in pension utan nedre åldersgräns. Pensionsavgiften beräknas varje halvårsskifte.

Avgiften är 6 procent av den pensionsgrundande halvårslönen upp till 3,75 inkomstbasbelopp, och 31,5 procent av den pensionsgrundande halvårslönen som överstiger 3,75 inkomstbasbelopp upp till 15 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften betalas och förmedlas fyra gånger per år.

Vissa anställda har rätt till tilläggsavgift. Det gäller anställda som har undantagits obligatorisk övergång från KAP-KL men som valt att gå över till AKAP-KR, samt anställda som fått en pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp något av åren 2022-2026. Om sådan anställd har lön över 7,5 inkomstbasbelopp har denne rätt till tilläggsavgift, vars storlek är beroende på födelseår.  
Anställd som gått över från PA-KFS 09 och som enligt det pensionsavtalet hade rätt till övergångspremier, har också rätt till tilläggsavgift.  
Tilläggsavgift betalas senast 31 mars året efter intjänandeåret.  

Den anställda väljer själv försäkringsbolag, förvaltningsform (traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring) och om försäkringen ska ha ett återbetalningsskydd. För den som inte gör något val betalas pensionsavgiften till en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.

Pensionsavgiften betalas av arbetsgivaren fyra gånger per år i efterskott, den 31 mars, den 30 juni, den 30 september samt den 31 december. 

Utbetalning av pension

Pension betalas ut efter ansökan och kan betalas ut livsvarigt eller temporärt under minst tio år. Utbetalningarna kan tidigast göras från och med 60 års ålder. Om inget annat har överenskommits mellan den anställde och berört  försäkringsbolag påbörjas livsvarig utbetalning från och med uppnådd LAS-ålder (69 år) plus 12 månader. 

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.