Pensionsförmåner i AKAP-KR

AKAP-KR innehåller flera pensionsförmåner.

Ålderspension

  • avgiftsbestämd ålderspension

Avgångspension

  • överenskommelse om hel eller partiell särskild avtalspension
  • särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten

Familjeskydd

  • pension till efterlevande vuxen
  • pension till efterlevande barn

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.