Pensionsgrundande lön AKAP-KR

Pensionsgrundande lön är de delar av lönen som ligger till grund för pensionen. För AKAP-KR räknas en arbetstagares pensionsgrundande lön per kalenderhalvår och begränsas till 15 inkomstbasbelopp (IBB).

De flesta inkomster från arbete, till exempel lön och skattepliktiga förmåner som arbetsgivaren har betalat ut är pensionsgrundande.

Om den anställde är ledig på grund av sjukdom, arbetsskada eller olycksfall och får ersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) ska det inte påverka den pensionsgrundande lönen. Samma sak gäller för ledighet enligt Föräldraledighetslagen (FörL), under tid med graviditetspenning och vid fackligt förtroendeuppdrag.  Förtroendeuppdrag på heltid får pågå max ett år.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.