Överenskommelse om särskild avtalspension

Som arbetsgivare kan du komma överens med en anställd om hel eller partiell särskild avtalspension.

Överenskommelsen ska reglera:

  • Om pensionen ska vara hel eller partiell.
  • Från vilken tidpunkt pensionen ska betalas ut.
  • Pensionens storlek uttryckt som en procentuell andel av underlaget för särskild avtalspension.
  • Om pensionsavgift ska tillgodoräknas under tid med särskild avtalspension.
  • Om pensionen ska samordnas med förvärvsinkomst.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.